Untitled Document

This publication is prepared with the financial support of The Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States. Options expressed in the written or electronic publications do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund, or its partners.

Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Балкански тръст за демокрация, проект на German Marshall Fund на САЩ. Мненията, изразени в хартиени или електронни публикации не отразяват официалното становище на Балкански тръст за демокрация, на German Marshall Fund или на техните партньори.

Aceasta baza de data (publicatie) este realizata cu sprijinul financiar al Trustului Balcanic de Democratie, un proiect al fondului German Marshall din Statele Unite. Informatiile prezentate in forma scrisa sau electronica nu reprezinta in mod necesar punctul de vedere al Trustului Balcanic de Democratie, al Fondului German Marshall sau al partenerilor acestora.

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Untitled Document
Начaло
     
Untitled Document
 
Име Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона
...
.
Адрес България, гр. Русе, Борисова 23
Телефон 082 828839 Факс 082 828839
e-mail ideazarousse@abv.bg Сайт n.a.
...
.
Лице за контакт

Михаил Милчев

Адрес Русе, Плиска 19, вх. А
Телефон 0886 989 716 e-mail  
...
..
Мисия

Сдружението осъществява дейност в обществена полза с цел подпомагане устойчивото развитие на Русе и прилежащия географски и административен район, като работи в областта на екологията и опазването на околната среда, науката, икономиката, образованието и развитието на социалните и демократичните процеси на регионално ниво.

Област на действие Екология, Социални дейности, Регионално развитие, Образование и наука, Икономика

 
проект 1 “Да празнуваме заедно”
...
Водеща
институция/
организация
Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона
Партньори

Дом на Културата Йон Виня - Гюргево

Основни дейности

Организиране на 4 детски празника в Русе за деца от Русе и Гюргево

Резултати Честване на 4 общи за двата града празнични дни
Финасираща програма Phare CBC Bg 0107.05.01- 015
Обща сума на проекта

20 200 евро

Година на реализация 2004

 
проект 2 “Създаване на три общи туристически маршрута за Русе и Гюргево”
...
Водеща
институция/
организация
Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона
Партньори

Екологично дружество Нова Алианта

Основни дейности

Трасиране, картиране и представяне чрез печатни и мултимедийни издания на три туристически маршрута в област Русе и Префектура Гюргево

Резултати Трасиране, картиране и представяне чрез една брошура, една мултимедийна презентация на CD и интернет сайт на три туристически маршрута в област Русе и Префектура Гюргево
Финасираща програма Phare CBC Bg 2002/000-623-04/023
Обща сума на проекта

24 900 евро

Година на реализация 2005

 
проект 3 “Модел за преодоляване на икономическата и пространствена дискриминация по отношение на достъпа до работа на ромското малцинство в община Русе”
...
Водеща
институция/
организация
Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона
Партньори

Сдружение “Инициатива – Рома”

Основни дейности

Създаване на “Център за работа”, предоставяне на информация и консултации за свободните работни места в община Русе

Резултати Създаден информационен център, създадена система за информационен обмен, над 2000 души консултирани
Финасираща програма Phare “Развитие на гражданското общество”, ref.N CSDP-2002-Lot 3-101
Обща сума на проекта

10 700 евро

Година на реализация 2004

 
проект 4 “Инициативи за увеличаване на заетостта сред младежи от ромското малцинство в община Русе”,
...
Водеща
институция/
организация
Сдружение “Инициатива Рома”
Партньори

Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона, Фондация ”Идея за Русе”

Основни дейности

Предоставяне на информация за пазара на труда на младежи от ромското малцинство в община Русе, организиране на 4 курса за обучение

Резултати Консултирани над 200 души, организирани 4 курса с 24 бенефициенти
Финасираща програма Phare “Развитие на младежката заетост” BG 0202.01-LI.1.22;
Обща сума на проекта

6600 евро

Година на реализация 2005

 
проект 5 “Обединени усилия за регионално развитие”
...
Водеща
институция/
организация
Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона
Партньори

 

Основни дейности

Проведени 12 малки и два големи семинара за идентифициране на приоритети на местни общности в регионалното развитие

Резултати Дефинирани над 60 местни приоритета, предоставени на община Русе и областна администрация Русе за включване в регионални планови документи
Финасираща програма Фонд за малки грантове на Световната банка
Обща сума на проекта

9800 щатски долара

Година на реализация 2003 - 2004

 
проект 6 “Ремонт на Дом за стари хора „Възраждане” в град Русе”
...
Водеща
институция/
организация
Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона
Партньори

община Русе

Основни дейности

Ремонтиран покрив, ВиК и топлофикационна инсталация и боядисване на общите помещения на Дом за стари хора „Възраждане” в град Русе

Резултати Ремонтиран покрив, ВиК и топлофикационна инсталация и боядисване на общите помещения на Дом за стари хора „Възраждане” в град Русе
Финасираща програма Социално-инвестиционен фонд към МТСП - ref. № 495/2002
Обща сума на проекта

386 000 лева

Година на реализация 2005 - 2006

 
проект 7 “Марка ”Северен – Централен”
...
Водеща
институция/
организация
Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона
Партньори

Фондация ”Идея за Русе”

Основни дейности

Организиране на 5 семинара в Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово и Ловеч за представяне на дейността на патентно ведомство, проучване на фирмената култура на 200 водещи фирми от СЦРП във връзка с Закона за марките и географските означения, регистриране на колективна марка на група НПО

Резултати Организиране на 5 семинара в Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово и Ловеч за представяне на дейността на патентно ведомство, проучване на фирмената култура на 200 водещи фирми от СЦРП във връзка с Закона за марките и географските означения, регистриране на колективна марка на група НПО.
Финасираща програма Phare “Развитие на гражданското общество”, Phare CSDP 2004-Lot 2-053
Обща сума на проекта

31 000 евро

Година на реализация 2006 - 2007

 

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster