Untitled Document

This publication is prepared with the financial support of The Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States. Options expressed in the written or electronic publications do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund, or its partners.

Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Балкански тръст за демокрация, проект на German Marshall Fund на САЩ. Мненията, изразени в хартиени или електронни публикации не отразяват официалното становище на Балкански тръст за демокрация, на German Marshall Fund или на техните партньори.

Aceasta baza de data (publicatie) este realizata cu sprijinul financiar al Trustului Balcanic de Democratie, un proiect al fondului German Marshall din Statele Unite. Informatiile prezentate in forma scrisa sau electronica nu reprezinta in mod necesar punctul de vedere al Trustului Balcanic de Democratie, al Fondului German Marshall sau al partenerilor acestora.

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Untitled Document
Начaло
     
Untitled Document
 
Име Училищна асоциация за глобално образование СЕЙДЖ
...
.
Адрес България, Русе, Ул. Муткурова 40, блок Мелник вх. А, ет. 12
Телефон +359 (0) 82 83 07 88 Факс  
e-mail nenova@yahoo.com Сайт

www.sage-hit.bg
www.artofsynergy-hit.bg

...
.
Лице за контакт

Йорданка Ненова

Адрес

Ул. Муткурова 40, блок Мелник вх. А, ет. 12

Телефон

Тел. +359 (0) 82 83 07 88
GSM +359 (0) 878 83 07 88

e-mail  
...
..
Мисия

Повишаване качеството на образованието чрез алтернативни форми на квалификация и обучение

Област на действие Изкуство и култура, Образование и наука, Малцинства и човешки права

 
проект 1 Модел на училище като среда за демократично гражданство
...
Водеща
институция/
организация
Училищна асоциация за глобално образование - СЕЙДЖ
Партньори

Мрежа на асоциираните към ЮНЕСКО училища в България

Основни дейности

Обучение, семинари, клубни сесии, конференция

Резултати Публикация на сборник с методически материали Урок по гражданство1
Финасираща програма Комуникационни стратегии
Обща сума на проекта

9960,00 лева

Година на реализация 2004-2005

 
проект 2

Национална конференция на тема “Модел на училище като среда за демократично гражданство” посветена на Европейската година за демократично гражданство чрез образование

...
Водеща
институция/
организация
Училищна асоциация за глобално образование - СЕЙДЖ
Партньори

Министерство на образованието, Регионален инспекторат – Русе, Община Русе, Фондация «Бистра и Галина» - Русе

Основни дейности

Конференция

Резултати Урок по гражданство 2
Финасираща програма Европейска година за демократично гражданство, Съвет на Европа
Обща сума на проекта

5 200 лева и 3 200 евро за сборника

Година на реализация 2005

 
проект 3

Международна лятна академия “Да се учим на толерантност и партньорство

...
Водеща
институция/
организация
Училищна асоциация за глобално образование - СЕЙДЖ
Партньори

Министерство на образованието и науката, Национална комисия на България за ЮНЕСКО, Фондация «Бистра и Галина» - Русе, Мрежа на асоциираните към ЮНЕСКО училища в Европа и Азиял

Основни дейности

Обучение, семинари, клубни сесии, театър на културите, посещения на забележителности, демонстрации на резултатите

Резултати СД за дейностите, мрежа от училища, работещи по проекти за демократично гражданство, човешки права, многообразието на културите, културното наследствол
Финасираща програма Европейска година за демократично гражданство 2005
Обща сума на проекта

29 510 евро

Година на реализация 2005

 

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster