Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoae
Untitled Document
Начaло
     
Untitled Document
 
Име Териториално дружество за разпространение на знания- Русе
...
.
Адрес България, Русе, ул. Църковна независимост 18
Телефон 082 888 814, 0888543249 Факс  
e-mail dora@ru.acad.bg Сайт  
...
.
Лице за контакт

доц. Тодорка Жекова Стефанова

Телефон 0888543249, 082 860122 e-mail  
...
..
Мисия

Повишаване образователната  и професионална подготовка на населението в Русе и региона. Развива ценностите  на съвременното граждански общество и българската демокрация. работи в съответствие със съвременните постижения на науката и културата и с общочовешките ценности за разпространение на  знания във всички сфери  на социалната практика

Област на действие

Oбразователни проекти,
реализира  Националната програма  "Учене през целия живот", организацията  е лицензирано Учебно звено към ЦПО на Федерацията на дружествата за разпространение на знания, регистрирана е като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза; организира  и участва в трансгранични Българо румънски образователни инициативи; участва в международен проект "Български и румънски неправителствени организации -  заедно по пътя към Европа за всички възрасти"
провежда курсове за професионално обучение и квалификация чрез ДБТ и по заявка на работодатели


 
проект 1 Седмица от Дни на ученето в Североизточна България
...
Водеща
институция/
организация
Териториално дружество за разпространение на знания- Русе
Партньори

читалище "Христо Ботев", Русенски Университет

Основни дейности

проведени презентации на европейската инициатива "Учене през целия живот" и нейното реализиране в България.
Презентациите бяха направени в общини Иваново, Вятово, Сливо поле,
проведена кръгла маса с учители от общините за новата учебна документация в СОУ;
представяне на ЦПО на Федерацията на дружествата за разпространение на знания и   Учебното звено в Русе към ТДРЗ- Русе

Резултати около 100 участника от общинските центрове и от малките селища на  общините  са запознати с инициативата и как тя се реализира в България , конкретно в Североизточна България
Финасираща програма Национална програма " Дни на ученето през целия живот"
Обща сума на проекта

1000 лв

Година на реализация

2005


 
проект 2 Седмица от Дни на ученето в Североизточна България
...
Водеща
институция/
организация
Териториално дружество за разпространение на знания- Русе
Партньори

читалище "Христо Ботев"- Русе, Русенски Университет, читалище в с. Ценово , Професионална гимназия- Бяла, община Две Могили

Основни дейности

постерни презентации  на проведените курсове от Учебно звено- Русе, постерни презентации на хронологията на инициативата Седмица от Дни на ученето в Североизточна България, провеждана от 2002 година;
участие на българска делегация в Гюргево във Фестивала "Твоят шанс"; участие на румънска делегация ( от неправителствени организации)  в Русе , подписване на стратегия за съвместна работа в областта на непрекъснатото образование

Резултати

презентациите бяха реализирани пред около 120 участника от община Бяла, община Ценово и община Две могили  и малки селища в тези общини; подписан договор за съвместна работа с читалището в с. Ценово и Професионална гимназия- Бяла

Финасираща програма Национална програма " Дни на ученето през целия живот"
Обща сума на проекта

1000 лв

Година на реализация

2004


 
проект 3 Организациите на гражданското общество в България и Румъния по пътя към Европа завинаги – 2006
...
Водеща
институция/
организация
Дружество "Знание "- София
Партньори

Федерация на дружествата за разпространение на знания ( чрез 15 свои дружества, едно от които е ТДРЗ- Русе), Сдружението на Германските народни Университети- проектно Бюро  Румъния

Основни дейности

проведен семинар , проведени работни визити в  Германия и Финландия, осъществени контакти с румънски партньори ; предстоят работни визити в Холандия и Чехия.

Резултати

подготвени 15 български и 15 румънски НПО в областта на образованието на възрастни

Финасираща програма Програма за партньорство, компонент “Гражданско общество”
Обща сума на проекта

 

Година на реализация

2006-2007

 

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster