Untitled Document

This publication is prepared with the financial support of The Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States. Options expressed in the written or electronic publications do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund, or its partners.

Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Балкански тръст за демокрация, проект на German Marshall Fund на САЩ. Мненията, изразени в хартиени или електронни публикации не отразяват официалното становище на Балкански тръст за демокрация, на German Marshall Fund или на техните партньори.

Aceasta baza de data (publicatie) este realizata cu sprijinul financiar al Trustului Balcanic de Democratie, un proiect al fondului German Marshall din Statele Unite. Informatiile prezentate in forma scrisa sau electronica nu reprezinta in mod necesar punctul de vedere al Trustului Balcanic de Democratie, al Fondului German Marshall sau al partenerilor acestora.

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Untitled Document
Начaло
     
Untitled Document
 
Име Териториално дружество за разпространение на знания- Русе
...
.
Адрес България, Русе, ул. Църковна независимост 18
Телефон 082 888 814, 0888543249 Факс  
e-mail dora@ru.acad.bg Сайт  
...
.
Лице за контакт

доц. Тодорка Жекова Стефанова

Телефон 0888543249, 082 860122 e-mail  
...
..
Мисия

Повишаване образователната  и професионална подготовка на населението в Русе и региона. Развива ценностите  на съвременното граждански общество и българската демокрация. работи в съответствие със съвременните постижения на науката и културата и с общочовешките ценности за разпространение на  знания във всички сфери  на социалната практика

Област на действие

Oбразователни проекти,
реализира  Националната програма  "Учене през целия живот", организацията  е лицензирано Учебно звено към ЦПО на Федерацията на дружествата за разпространение на знания, регистрирана е като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза; организира  и участва в трансгранични Българо румънски образователни инициативи; участва в международен проект "Български и румънски неправителствени организации -  заедно по пътя към Европа за всички възрасти"
провежда курсове за професионално обучение и квалификация чрез ДБТ и по заявка на работодатели


 
проект 1 Седмица от Дни на ученето в Североизточна България
...
Водеща
институция/
организация
Териториално дружество за разпространение на знания- Русе
Партньори

читалище "Христо Ботев", Русенски Университет

Основни дейности

проведени презентации на европейската инициатива "Учене през целия живот" и нейното реализиране в България.
Презентациите бяха направени в общини Иваново, Вятово, Сливо поле,
проведена кръгла маса с учители от общините за новата учебна документация в СОУ;
представяне на ЦПО на Федерацията на дружествата за разпространение на знания и   Учебното звено в Русе към ТДРЗ- Русе

Резултати около 100 участника от общинските центрове и от малките селища на  общините  са запознати с инициативата и как тя се реализира в България , конкретно в Североизточна България
Финасираща програма Национална програма " Дни на ученето през целия живот"
Обща сума на проекта

1000 лв

Година на реализация

2005


 
проект 2 Седмица от Дни на ученето в Североизточна България
...
Водеща
институция/
организация
Териториално дружество за разпространение на знания- Русе
Партньори

читалище "Христо Ботев"- Русе, Русенски Университет, читалище в с. Ценово , Професионална гимназия- Бяла, община Две Могили

Основни дейности

постерни презентации  на проведените курсове от Учебно звено- Русе, постерни презентации на хронологията на инициативата Седмица от Дни на ученето в Североизточна България, провеждана от 2002 година;
участие на българска делегация в Гюргево във Фестивала "Твоят шанс"; участие на румънска делегация ( от неправителствени организации)  в Русе , подписване на стратегия за съвместна работа в областта на непрекъснатото образование

Резултати

презентациите бяха реализирани пред около 120 участника от община Бяла, община Ценово и община Две могили  и малки селища в тези общини; подписан договор за съвместна работа с читалището в с. Ценово и Професионална гимназия- Бяла

Финасираща програма Национална програма " Дни на ученето през целия живот"
Обща сума на проекта

1000 лв

Година на реализация

2004


 
проект 3 Организациите на гражданското общество в България и Румъния по пътя към Европа завинаги – 2006
...
Водеща
институция/
организация
Дружество "Знание "- София
Партньори

Федерация на дружествата за разпространение на знания ( чрез 15 свои дружества, едно от които е ТДРЗ- Русе), Сдружението на Германските народни Университети- проектно Бюро  Румъния

Основни дейности

проведен семинар , проведени работни визити в  Германия и Финландия, осъществени контакти с румънски партньори ; предстоят работни визити в Холандия и Чехия.

Резултати

подготвени 15 български и 15 румънски НПО в областта на образованието на възрастни

Финасираща програма Програма за партньорство, компонент “Гражданско общество”
Обща сума на проекта

 

Година на реализация

2006-2007

 

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster