Клуб •Отворено Общество• Русе
ДИАЛОГ МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ И ВЛАСТИТЕ

Клуб •Отворено Общество• Русе

Формира политики в развитието на нестопанския сектор

НАПРЕД

Мисия

Клуб “Отворено общество” – Русе работи за утвърждаването на демократичните ценности, диалога между гражданите и властите, участието на гражданите във формирането на политики, развитието на нестопанския сектор

История

Клубът се създава като неформална организация от граждани, обединени от ценностите на отвореното общество, през 1992 година. Те се събират често, за да споделят своите идеи за настоящето и бъдещето на града. Постепенно групата привлича нови членове от различни сфери на общността - бизнес, култура, местно самоуправление. Клуб "Отворено общество" – Русе, е регистриран в съда като сдружение с нестопанска цел през 1995 година. През 2001 г. клубът се определи като организация, осъществяваща общественополезна дейност. През 2004 г. клубът регистрира Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение).