Контакт

7000, Русе, ул. "Пирот" №3

osc@oscrousse.org

082-510-417, 0888-865-049, 0887-147-632


Управителен съвет

Микаела Здравкова – председател на УС
michaela@oscrousse.org

Христо Обретенов – член на УС

Миглена Парашкевова – член на УС

Йордан Казаков – контрольор

Служители

Даниела Янева – програмен координатор
danny@oscrousse.org


GPS: 43.848260, 25.951031


Клуб •Отворено Общество• Русе

Формира политики в развитието на нестопанския сектор