Услуги

Разработка и управление на проекти

Клубът предлага комплексна услуга, която включва обсъждане на идеята на клиента, анализ на възможностите за финансиране, разработка на проектната документация, консултации за изпълнението на проекта, управление на проекта, мониторинг на проектните дейности и оценка на въздействието.

Професионално обучение

Към клуба функционира Център за професионално обучение, който е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ с лицензия №200412184 да предоставя обучение по 17 професии:

 • ОФИС-МЕНИДЖЪР
 • ОФИС- СЕКРЕТАР
 • СЪТРУДНИК В БИЗНЕС УСЛУГИ
 • СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС
 • ДЕЛОВОДИТЕЛ-АРХИВИСТ
 • КАСИЕР
 • ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР
 • МЕНИДЖЪР В ТУРИЗМА
 • ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
 • ОРГАНИЗАТОР НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
 • ЕКСКУРЗОВОД
 • АНИМАТОР
 • ХОТЕЛИЕР
 • АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО
 • КАМЕРИЕР
 • ПОРТИЕР- ПИКОЛО
 • ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Разработка на документи за развитие

Клубът работи с екип от професионалисти в различни сфери, който осигурява на клиентите цялостен подход при разработката на документи за развитие на местно, регионално или национално ниво, осъществяване на изследвания, проучване на нуждите, набиране и анализ на информация, съставяне на наредби, правилници и програми, стратегическо планиране.

Организиране на събития

Пълна логистика на събития в Русе, медийни събития, създаване на мрежа от контакти, разработка и отпечатване на рекламни материали и разпространие на информация.

Семинари

Клубът предлага комплексна услуга от дизайна до провеждането на кратки обучителни форми по темите работа в екип, мотивационно обучение, разработка и уравление на проекти по европейски програми, европейско гражданство, стратегическо планиране, застъпничество, социално предприемачество, връзки с обществеността, умения за презентиране.

снимки: Pixabay