logo

УСЛУГИ

Влизане в България
Временен център за подкрепа на бежанците от Украйна
Временна закрила
Удължават с година временната закрила за украинските бежанци у нас
Каритас Русе откри Хуманитарен център в помощ на бежанците от Украйна

Проектът ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 18 007 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основна цел на проекта „Обединени сили за развитие на общността“ е изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на най- уязвимите групи.