Untitled Document

This publication is prepared with the financial support of The Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States. Options expressed in the written or electronic publications do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund, or its partners.

Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Балкански тръст за демокрация, проект на German Marshall Fund на САЩ. Мненията, изразени в хартиени или електронни публикации не отразяват официалното становище на Балкански тръст за демокрация, на German Marshall Fund или на техните партньори.

Aceasta baza de data (publicatie) este realizata cu sprijinul financiar al Trustului Balcanic de Democratie, un proiect al fondului German Marshall din Statele Unite. Informatiile prezentate in forma scrisa sau electronica nu reprezinta in mod necesar punctul de vedere al Trustului Balcanic de Democratie, al Fondului German Marshall sau al partenerilor acestora.

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Untitled Document
Начaло
     
Untitled Document
 
Име Фондация ”Идея за Русе”
...
.
Адрес България, Русе, Борисова 23
Телефон 082 828839 Факс 082 828839
e-mail ideazarousse@abv.bg Сайт n.a.
...
.
Лице за контакт

Михаил Милчев

Адрес Русе, Плиска 19, вх. А
Телефон 0886 989 716 e-mail  
...
..
Мисия

Основна цел на фондацията е да работи за развитието на град Русе и прилежащият географски, административен и съдебен район, като осъществява дейности в сферата на екологията и опазването на околната среда, науката, икономиката, правото, образованието, развитието на социалните и демократичните процеси и гражданското общество на регионално ниво.

Област на действие Екология, Социални дейности, Регионално развитие, Икономика

 
проект 1 “Подобряване на процеса на програмиране на регионалното развитие в Русе”
...
Водеща
институция/
организация
Фондация ”Идея за Русе”
Партньори

Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона

Основни дейности

14 семинара, едно ръководство по ЗРР, над 40 радиопредавания за регионално развитие

Резултати Подадени над 30 предложения за включване в Плана за развитие на община Русе, информационна кампания за регионалното развитие
Финасираща програма Фонд за малки грантове на Световната банка
Обща сума на проекта

10600 долара

Година на реализация 2004
 
проект 2 “Инициативи за увеличаване на заетостта сред младежи от ромското малцинство в община Русе”,
...
Водеща
институция/
организация
Сдружение “Инициатива Рома”
Партньори

Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона, Фондация ”Идея за Русе”

Основни дейности

Предоставяне на информация за пазара на труда на младежи от ромското малцинство в община Русе, организиране на 4 курса за обучение

Резултати Консултирани над 200 души, организирани 4 курса с 24 бенефициенти
Финасираща програма Phare “Развитие на младежката заетост” BG 0202.01-LI.1.22;
Обща сума на проекта

6600 евро

Година на реализация 2005
 
проект 3 Прекрасният свят на пещерата Орлова чука
...
Водеща
институция/
организация
Областна администрация Русе
Партньори

8 партньора

Основни дейности

Възстановяване на осветлението в пещерата, изграждане на система за дистанционно наблюдение на популацията от прилепи в размножителния им период, обучение и организирано посещение на пещерата за над 300 ученици и студенти, проучване на популацията от прилепи в пещерата,

Резултати Възстановяване на осветлението в пещерата, изграждане на система за дистанционно наблюдение на популацията от прилепи в размножителния им период, обучение и организирано посещение на пещерата за над 300 ученици и студенти, проучване на популацията от прилепи в пещерата,
Финасираща програма Phare CBC Bg 2002/000-623-04/030
Обща сума на проекта

38 000 евро

Година на реализация 2005
 
проект 4 “Подобряване на участието на младите хора от Трансграничния регион Русе – Гюргево в процеса на регионално развитие чрез обучение за изграждане на капацитет и използване на съвременни технологии”
...
Водеща
институция/
организация
Фондация”Идея за Русе”
Партньори

Община Гюргево

Основни дейности

Разработване на програми за обучение по изграждане на мрежи (networking), лидерство и управление на проекти, създаване на интерактивен сайт, организиране на младежки фестивал и семинар за НПО.

Резултати ongoing
Финасираща програма Phare CBC Bg 2004/016-783.01.03.01.22
Обща сума на проекта

33 000 евро

Година на реализация 2006-2007
 
проект 5 Марка «Северен Централен»
...
Водеща
институция/
организация
Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона
Партньори

Фондация ”Идея за Русе”

Основни дейности

Организиране на 5 семинара в Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово и Ловеч за представяне на дейността на патентно ведомство, проучване на фирмената култура на 200 водещи фирми от СЦРП във връзка с Закона за марките и географските означения, регистриране на колективна марка на група НПО

Резултати Организиране на 5 семинара в Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово и Ловеч за представяне на дейността на патентно ведомство, проучване на фирмената култура на 200 водещи фирми от СЦРП във връзка с Закона за марките и географските означения, регистриране на колективна марка на група НПО.
Финасираща програма Phare CSDP 2004-Lot 2-053
Обща сума на проекта

31 000 евро

Година на реализация 2006-2007

 

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster