новини

Нов проект в Русе подкрепя близо 500 души с увреждания

Бюджетът е в размер на 2 584 621,52 лв. и с него ще се обхванат двойно повече от получилите грижа в предходните програми и проекти.

Прочети
logos logo

Нов проект в Русе подкрепя близо 500 души с увреждания

493 лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване ще могат да се възползват от помощ по най-новия проект „Грижа в дома в Община Русе“. Той надгражда изпълнените проекти по процедури „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” и „Патронажна грижа +”, които приключиха на 13 ноември. С усилията на служителите от общинската администрация бе гарантирана подкрепа за хората без прекъсване, тъй като дейностите по новия проект започнаха от 14 ноември 2022 г.

Бюджетът е в размер на 2 584 621,52 лв. и с него ще се обхванат двойно повече от получилите грижа в предходните програми и проекти. Помощта ще се изразява в: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа;

доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите; • предоставяне на хората от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост. За целта ще бъдат наети 110 души като домашни помощници, 16 сътрудници социални дейности, медицински специалисти, психолог и други в зависимост от индивидуалните нужди на лицата, идентифицирани на база извършена оценка на потребностите. Назначените служители ще преминават въвеждащо/поддържащо обучение, както и индивидуални и/или групови супервизии. Заявленията за новия проект се приемат в Община Русе на адрес: ул. Черно море №2, стая 12 и 24. Информация може да се получава на телефони: 082 881 734 и 082 881 769


Проектът ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 18 007 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основна цел на проекта „Обединени сили за развитие на общността“ е изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на най- уязвимите групи.