новини

БЧК в Русе помогна на близо 34 000 души през 2022 година

Областната организация на Българския червен кръст (БЧК)-Русе отчете извършеното през изминалата година.

Прочети
logos logo

БЧК в Русе помогна на близо 34 000 души през 2022 година

Областната организация на Българския червен кръст (БЧК)-Русе отчете извършеното през изминалата година. Това се случи днес в зала „Европа“ на Доходното здание, а сред официалните гости на събитието бе и областният управител Анатоли Станев. „Смея да твърдя, че реализираните дейности от екипа на БЧК и доброволците, са пример за изключителен професионализъм и отдаденост. Благодаря Ви за ползотворното сътрудничество през годините.

Вярвам, че то ще продължи да бъде надграждано в полза на обществото“, каза той и определи БЧК в Русе като еталон за институционално партньорство. „Нека и занапред бъдем заедно в името на доброто и хуманността! Не спирайте да подхранвате съпричастността и милосърдието на все повече русенци! Бъдете здрави, силни и все така отговорни! Сигурен съм, че днес изпитвате чувство на удовлетвореност и професионална гордост!“, допълни още Станев.

Само през миналата година БЧК-Русе са подпомогнали близо 34 000 души, което над 4,5 пъти повече отколкото през 2021 г.. Около 33 500 от тях са били украински граждани, търсещи закрила. Със съдействието на Областната администрация, местната власт и БЧК бяха организирани пунктове за незабавна хуманитарна подкрепа и информация както на ГКПП „Дунав Мост“, така и на Централна жп гара Русе. Отделно 100 деца в неравностойно положение също са получили подкрепа. Подобно съдействие е било оказано и на повече от 50 възрастни, самотни и болни хора.

Редовно се провеждат и консултации за насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги. Обучения се правят и за превенция на водния и пътния травматизъм, както и на социално значимите заболявания, сред които диабет и високо кръвно налягане. Отделно около 1900 души са преминали специализирани курсове за първа долекарска помощ при бедствия, аварии и катастрофи. По инициатива на възрастните доброволци за седма поредна година бе организиран Коледен благотворителен базар за деца в нужда. Събраните средства през миналият декември възлизат на обща стойност 5505,87 лв, което е с над 1200 лева повече спрямо 2021 г. година. Отделно са били набрани и още 14 300 лева.

На над 7800 лева възлизат целевите дарения, а набраните средства от кампании са близо 12 000 лева. Осъществени бяха и две кампании, насърчаващи доброволното и безвъзмездно кръводаряване, както и такива, посветени на донорството и подпомагането на трансплантации.

Благодарение на добрата координация с местното РЗИ в Центъра за подкрепа консултации и социално включване на бездомни и скитащи лица към Областния съвет на БЧК – Русе бе разкрит мобилен пункт за ваксинация срещу Ковид – 19. Общо 12 потребители на Центъра бяха имунизирани, като съществена заслуга има д-р Елисавета Светославова.

Не по-малко внимание през 2022 г. бе отделено и на мероприятия с акцент за привличане на повече съмишленици към дейността на организацията. На 25 октомври миналата година по идея на председателя на Общинския съвет на БЧК – Русе Алисе Муртезова бе организиран музикално–образователен пърформънс, посветен на 144-тата годишнина от създаването на Българския червен кръст. В знак на признателност председателят на русенската червенокръстка организация – доц. д-р Стефко Бурджиев връчи благодарствени грамоти на 23-ма корпоративни и институционални дарители, оказали подкрепа на бягащите от войната украински граждани. Сред отличените бе и екипът на Областна администрация – Русе.

От БЧК активно работиха и по редица проекти, като сред тях имаше и много международни. Акцентът беше поставен предимно върху мениджмънта на бедствията, като на територията на почти всички общини от региона се проведоха специализирани занятия. От БЧК оказаха и първа психологична помощ на работещите в завод „Лубрика“ след взрива на цистерна там.

Няма как да не бъде отбелязана и активната роля на председателя на Областния съвет на БЧК доц. д-р Стефко Бурджиев, директора на секретариата на областния съвет на БЧК в Русе Антоанета Ябанозова, както и на председателя на Общинския съвет на БЧК – Русе Алисе Муртезова за постигнатите отлични резултати.

На събитието днес присъстваха още председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев, заместник-кметът по хуманитарни дейности на Община Русе Енчо Енчев, началниците на Регионалната здравна инспекция, Районен център – 112 и Регионалното управление на образованието съответно доц. д-р Александър Парашкевов, дм, инж. Полина Трендафилова и д-р Росица Георгиева, още редица ръководители и представители на държавни и местни и институции, заместник-ректорът на Русенския университет проф. д-р Пламен Даскалов, както и генералният директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов, който има съществена роля при преодоляването на различни кризисни ситуации в страната.


Проектът ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 18 007 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основна цел на проекта „Обединени сили за развитие на общността“ е изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на най- уязвимите групи.