новини

България получи средства от Европейската комисия за спешно подпомагане в размер на 21 318 000 лева

Те са в подкрепа на първоначалния прием и временно настаняване на украинските бежанци информират от МВР.

Прочети
logos logo

България получи средства от Европейската комисия за спешно подпомагане в размер на 21 318 000 лева

България получи средства от Европейската комисия за спешно подпомагане в размер на 21 318 000 лева. Те са в подкрепа на първоначалния прием и временно настаняване на украинските бежанци информират от МВР.

Грантовото споразумение между ЕК и МВР за предоставяне на средствата бе подписано на 14 декември 2022 г. В рамките на изпълнението му вътрешното ведомство подписа оперативно споразумение с Министерството на туризма за предоставяне на средства в размер на 12 322 000 лева, които ще бъдат използвани за възстановяване на разходи от националния бюджет на Република България през 2022 г.

Част от средствата в общ размер на 6 395 000 лева - или 30 % от помощта, ще бъдат насочени към общини и неправителствени организации. Подписани са седем оперативни споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в общ размер на 5 327 000 лева и предстои подписването на още две споразумения на стойност 125 000 лева.

С цел усвояване на остатъка от сумата за неправителствени организации и общини в размер на 943 000 лева има възможност за подаване на заявления за финансиране в рамките на отворена покана за подаване на предложения. Средствата са за дейности, свързани с предоставяне на материално подпомагане, подкрепа и услуги на украинските граждани, на които е предоставена временна закрила, казват още от МВР.


Проектът ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 18 007 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основна цел на проекта „Обединени сили за развитие на общността“ е изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на най- уязвимите групи.