новини

Повече от 4 хиляди украински бежанци получиха помощ от "Каритас" Русе

На над 4000 украински бежанци потърсили подслон в Северна България успя да помогне русенската организация на "Каритас"

Прочети
logos logo

Повече от 4 хиляди украински бежанци получиха помощ от "Каритас" Русе

Комплексна подкрепа е била оказана на жени, майки с деца, възрастни, хора с увреждания и многодетни семейства

На над 4000 украински бежанци потърсили подслон в Северна България успя да помогне русенската организация на "Каритас", предаде КИС 13.

"Комплексна подкрепа беше оказана на жени, майки с деца, възрастни, хора с увреждания и многодетни семейства", разказва Цвета Ненова от "Каритас" Русе.

От началото на военния конфликт, "Каритас" е една от организациите, които работят на терен и помагат на украински граждани, избягали от ужасите на войната.

Предоставена им е храна и хуманитарна помощ, осигурен им е достъп до здравни грижи, оказана им е подкрепа за настаняване и социална защита.

През тази година, от "Каритас" започват да предоставят на бежанците от Украйна и услуги свързани с трудова заетост.


Проектът ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 18 007 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основна цел на проекта „Обединени сили за развитие на общността“ е изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на най- уязвимите групи.