новини

Украински бежанци временно се завръщат у дома, за да получат достъп до репродуктивно здравеопазване

Проучване, публикувано във вторник, направено от девет международни правозащитни организации

Прочети
logos logo

Украински бежанци временно се завръщат у дома, за да получат достъп до репродуктивно здравеопазване

Украински бежанци временно се завръщат у дома, за да получат достъп до репродуктивно здравеопазване, след като откриха, че в Унгария, Полша, Румъния и Словакия възможностите им са ограничени, докато други търсят незаконни решения, според проучване, публикувано от Центъра за репродуктивни права.
Проучване, публикувано във вторник, направено от девет международни правозащитни организации, документира тревожното въздействие, което рестриктивните национални закони оказват върху бежанците, търсещи основни грижи и подкрепа.
Констатациите от доклада са базирани  на над 80  интервюта, проведени между юли 2022 г. и април 2023 г. Той установи, че украинските бежанци са изправени пред пагубни закъснения, безпокойство, страх, финансови затруднения, институционален расизъм и неадекватни грижи – всички пряко засягащи тяхното здраве и цялостно благополучие.
Здравето и благосъстоянието на някои бежанци от Украйна са изложени на риск поради неуспехите да се гарантира достъп до основни и чувствителни към времето здравни грижи и услуги за подкрепа, което усложнява вредата, която са понесли в резултат на инвазията в Украйна, коментира старшият регионален директор на Центъра за репродуктивни права за Европа Лия Хоктър пред EURACTIV.
„Европейският съюз обеща да предостави на бежанците от Украйна убежище и грижа. И все пак жените от Украйна често преживяват много различна реалност, когато се нуждаят от грижи за сексуалното и репродуктивното здраве. Те са изправени пред препятствия, ограничения, объркване, стигма и дискриминация“, добави тя.
Полското законодателство и анти-ЛГБТК+ политики
Унгария, Полша, Румъния и Словакия имат силно ограничителна среда по отношение на грижите за репродуктивното здраве и услугите за подкрепа при насилие, основано на пола. Докладът установи, че жените се сблъскват със законови ограничения, финансови бариери, липса на информация и лошо качество на грижите, когато получават достъп до такава подкрепа.
Освен това жените, търсещи репродуктивни грижи, често са изправени пред сериозни заплахи, тормоз и сплашване в контексти, в които репродуктивните права не са приоритет за държавата.
Полша е една от най-рестриктивните среди за сексуално и репродуктивно здраве и права в Европа. След решението от 2020 г. на Конституционния трибунал на страната абортът е законен само когато бременността е резултат от престъпно деяние или когато животът или здравето на жената са изложени на значителен риск.
Фактът, че бежанците от Украйна в Полша са принудени да се върнат в Украйна за аборт или за достъп до грижи в други части на Европа, е обвинение срещу полското законодателство и практика, каза Кристина Качпура от Полската фондация за жените и семейното планиране.
Повечето бежанци в Полша търсят начини за аборт извън законните пътища, като купуват лекарства онлайн или пътуват до други държави-членки на ЕС, за да получат достъп до грижи. Някои жени отлагат търсенето на сексуално и репродуктивно здраве възможно най-дълго.
Но не само тези, които търсят репродуктивна помощ, се сблъскват с пречки. Докладът установи, че оцелелите от насилие, основано на пола, често остават без основни услуги и подкрепа и се справят сами с травми, здравословни проблеми и други последствия, докато ромите и бежанците от ЛГБТК+ са изправени пред междусекторна дискриминация и увеличени бариери.
ILGA-Europe оценява Полша като страна, в която условията на живот за гей общността са най-лошите в ЕС. Освен това няколко местни правителства приеха резолюции за „зони, свободни от ЛГБТ идеология“.
Услугите за подкрепа за пострадали от сексуално и основано на пола насилие в Полша са напълно неадекватни, смята Йоана Пиотровска от Feminoteka Foundation, полска организация, участваща в проучването. Те добави че „много от пастрадалите не намират сигурно убежище, където да бъдат подкрепени в справянето с травмата, които са преживели.”
В Словакия Адриана Месохоритисова от Freedom of Choice каза, че няма необходимите служби, които да помогнат на украинските жени.
„Словакия не разполага с необходимите услуги, за да отговори на нуждите на жените от Украйна. Независимо дали става въпрос за аборт, контрацепция, подкрепа срещу насилието, основано на пола. Има толкова много бариери по пътя им.“, коментира тя.
В Унгария положението е същото.
„След инвазията правозащитните организации се мобилизираха незабавно, за да отговорят на нуждите на бежанците, бягащи от Украйна“, каза Ерика Шмид от Асоциация EMMA, Унгария. „Но една година по-късно ние и други организации, предоставящи сексуални и репродуктивни грижи, продължаваме да се сблъскваме с големи правни, финансови и оперативни предизвикателства, които оказват влияние върху способността ни да обслужваме бежанците.“
Междувременно в Румъния половите стереотипи и многобройните форми на дискриминация създават проблеми на бежанците, особено когато се комбинират с нарастваща инерция срещу свободата на репродуктивното здраве.
„Труден е достъпът до качествено здравеопазване и услуги за подкрепа за жени и момичета в Румъния. На уязвимите групи винаги им е най-трудно да се ориентират в тези бурни води“, коментира Камелия Прока, ALEG, Румъния.
Пълномащабната руска инвазия в Украйна принуди повече от 8 милиона души – предимно жени и деца – да потърсят убежище в страни от цяла Европа. Полша е приела най-много бежанци сред страните от ЕС.
Почти 12 милиона души са пресекли украинско-полската граница от 24 февруари 2022 г., съобщи полската гранична охрана. По данни на правителството около един милион украинци са под временна закрила в Полша.


Проектът ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 18 007 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основна цел на проекта „Обединени сили за развитие на общността“ е изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на най- уязвимите групи.