новини

Услуги | Влизане в България

за бежанци и уязвими групи

Прочети
logos logo

Услуги | Влизане в България

Още от 2017 г. България като част от ЕС има споразумение с Украйна за безвизов режим на пътуване. То гарантира възможност на всички украински граждани да влязат на територията на страната ни само със своите биометрични паспорти и да пребивават за период от 90 дни в рамките на 6 месеца без да е необходимо получаване на някакво разрешение от властите.

След нападението на Русия над Украйна на 24.02.2022 год. за украинските граждани автоматично възникна правото да потърсят убежище като бежанци в България и без да са изпълнени тези условия, тоест – дори ако не притежават валиден паспорт за пътуване в чужбина.

В тази връзка Европейската комисия издаде оперативни указания към граничните полицейски органи на държавите-членки на ЕС да облекчат режима на влизане за бежанците от войната в Украйна.

Това означава че те могат да влязат във всяка държава на ЕС, включително в България, ако притежават един от следните видове документи:

  • биометричен паспорт
  • паспорт стар формат без биометрични данни
  • лична карта
  • шофьорска книжка
  • удостоверение за раждане – за деца под 14 години

Поради извънредната ситуация допуска се и влизането на бежанци от Украйна, които:

  • разполагат с някой от посочените документи, който обаче е с изтекла валидност;
  • не разполагат с никой от посочените документи, но имат други официални документи, които указват тяхната самоличност – например: удостоверения, пропуски, дипломи, членски карти, банкови карти, трудови книжки, документи за собственост и други подобни;
  • не разполагат с абсолютно никакви документи – по изключение и след извършването на проверка от гранична полиция по реда на чл.8 от Шенгенския визов кодекс.

ЛИЧЕН АВТОМОБИЛ: Допуска се и влизане в България с личен автомобил, независимо дали има или няма сключена международна застраховка. Повече информация за автомобилното застраховане след влизането в България – вижте на: http://guaranteefund.org/bg/контакти.

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ: Допуска се и влизане в България с домашни любимци, независимо дали имат или нямат идентификация с чип, придружаващ паспорти или ваксинационни сертификати. Съответните български органи приеха улеснена процедура за тези случаи. Повече информация по този въпрос – вижте на: https://www.bfsa.bg или пишете на електронен адрес: ukraine@bfsa.bg.

ДЕЦА, КОИТО ПЪТУВАТ БЕЗ РОДИТЕЛ

Влизане в България се разрешава и на всички малолетни и непълнолетни деца, пристигащи от Украйна, ако представят следните документи – задграничен паспорт, вътрешен паспорт, лична карта или удостоверение за раждане и какъвто и да е друг наличен документ, който удостоверява самоличността на детето. Децата се допускат да влязат, независимо от това дали са придружавани от родител или  официален настойник или пътуват с други пълнолетни лица.

Такива деца в България се наричат „непридружени деца“.

Възможно е детето да е придружавано от пълнолетен роднина (баба, дядо, леля, чичо, брат или сестра) или от друго близко на семейството лице (съсед, семеен приятел), на когото родителите са го поверили.  Поверяването се доказва чрез представяне на пълномощно от родител (образец на пълномощно може да изтеглите тук), или, при липсата на пълномощно – чрез попълване и представяне от придружаващото лице на декларация по образец (изтеглете тук) за поемане на отговорност и грижа за детето, която се дава на граничните полицейски служители.

Ако декларацията за поемане на грижа за детето не е представена на границата, тя може да се попълни и представи по-късно на социалните служби за закрилата на децата в България – отдел „Закрила на детето“ (ОЗД) към местната дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), която отговаря за населеното място, където са се настанили детето и неговият придружител.


Проектът ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 18 007 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основна цел на проекта „Обединени сили за развитие на общността“ е изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на най- уязвимите групи.