новини

Услуги | Удължават с година временната закрила за украинските бежанци у нас

Мярката ще бъде в сила до 4 март 2024 г.

Прочети
logos logo

Услуги | Удължават с година временната закрила за украинските бежанци у нас

Действието на временната закрила на бежанците от Украйна на територията на България се удължава с една година. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Мярката ще бъде в сила до 4 март 2024 г.

Тя е в съответствие с решението на Европейската комисия за удължаване действието на Директивата за временна закрила.

Правителството прие и решение, с което се определя срок за пререгистрация на украинските бежанци с предоставена временна закрила, във връзка с удължения срок на временната закрила в страната.

Пререгистрацията ще започне в началото на февруари и ще продължи до 31 март 2023 г.


Проектът ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 18 007 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основна цел на проекта „Обединени сили за развитие на общността“ е изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на най- уязвимите групи.